Traian Halalai: suntem onorați să participăm la proiectul mini-reactoarelor de la Doicești alături de ceilalți parteneri financiari internaționali

0
503
traian halalai

??

București, 20 mai 2023 – Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a anunțat, la reuniunea G7 de la Hiroshima, pașii concreți făcuți pentru implementarea Parteneriatului pentru infrastructură și investiții globale menționând parteneriatul public-privat pentru proiectul mini-reactoarelor nucleare (SNR) din România de la Doicești, județul Dâmbovița, la care participă și Exim Banca Românească (fosta EximBank România).

Potrivit Departamentului de Stat al Statelor Unite, partenerii care susțin dezvoltarea proiectului românesc sunt Japan Bank for International Cooperation (Japonia), DS Private Equity (Coreea de Sud), Exim Banca Românească (fosta EximBank România), S.N. Nuclearelectrica S.A., Nova Power & Gas S.R.L. (România), Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC)  Emiratele Arabe Unite, DFC și Exim US.  

„Suntem onorați să conlucrăm cu partenerii noștri financiari din  Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite în cadrul acestui proiect de avangardă pentru România – instalarea mini-reactoarelor nucleare – care ne oferă oportunitatea extraordinară de contribui la diversificarea surselor de energie curată și sigură în țara noastră valorificând totodată experiența companiilor românești și americane în domeniu. Asigurarea independenței energetice și susținerea eforturilor de tranziție către energia verde sunt coordonate esențiale ale dezvoltării economice sustenabile a României, iar Exim Banca Românească continuă să se poziționeze ca partener credibil, solid și constant al companiilor autohtone implicate în proiecte de anvergură la nivel național sau internațional”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.

Mini-reactoarele nucleare din România vor înlocui capacitatea centralei pe cărbune de la Doicești, cu energie curată, utilizând expertiza acumulată în proiectul similar, Carbon Free Power, implementat în statul Idaho din SUA, și totodată experiența de peste 25 de ani a României în managementul sigur al centralelor nucleare, mai menționează Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Exim Banca Românească este o bancă universală 100%românească, aflată în top 10 cele mai mari instituţii de credit după active, care își desfășoară activitatea pe două direcții principale: activitate în nume și în cont propriu – ca orice altă bancă comercială universală de pe piață, respectiv activitate în numele și în contul statului – independent de componenta comercială, acționează ca agent al statului pe piața de garanții și asigurări, fiind unul dintre instrumentele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, susțin dezvoltarea durabilă a economiei.

??

Bucharest, May 20th, 2023 – The President of the United States of America, Joe Biden, announced at the G7 Summit in Hiroshima concrete steps to implement the Partnership for Global Infrastructure and Investment, mentioning the public-private partnership for the Small Modular Reactor Project in Doicesti, Dambovita county, involving Exim Banca Romaneasca (previously known as EximBank Romania).

According to the Department of State of the United States, the partners that support the deployment of the Romanian project are Japan Bank for International Cooperation (Japan), DS Private Equity (Republic of Korea), Exim Banca Românească (previously known as EximBank Romania), S.N. Nuclearelectrica S.A., Nova Power & Gas S.R.L. (Romania), Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) United Arab Emirates, DFC and Exim US.

„ We are honoured to cooperate with our financial partners from United States, Japan, Republic of Korea and United Arab Emirates in this leading edge Romanian project – the deployment of small modular reactors – that presents an extraordinary opportunity for us to contribute to the diversification of clean, safe energy sources in our country and to build on the expertise of Romanian and  American companies in this field. Ensuring the energetic independence and supporting the transition process towards green energy are features of essence for the sustainable economic development of Romania and Exim Banca Romaneasca continues to position itself as a trustworthy solid and  stable partner for the local companies involved in large projects on national and international scale”, said  Traian Halalai, Executive President of Exim Banca Romaneasca.

The Small Modular Reactors deployed in Romania will replace the coal generated power capacity in Doicesti with clean energy, using the expertise gained in the similar Carbon Free Power Project developed in Idaho, USA,  and the more than 25 years long Romanian experience in safe and secure  management of nuclear power, mentioned the US Department of State. 

Exim Banca Romaneasca is an universal 100% Romanian bank, ranking in top 10 Romanian biggest credit institutions by assets, acting on two main business segments: on its own name and account – like any other commercial, universal bank on the market and in the name and on the account of the state, un-related to the commercial arm, as a state agent on the guarantees and export insurance market, one of the instruments that channel public funds of the Romanian state towards the sustainable development of the economy.