EximBank participă la redactarea Memorandumului Inițial pentru aderarea României la OCDE

0
229
eximbank

EximBank participă la redactarea Memorandumului Inițial pentru procesul de aderare al României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), fiind singura instituție financiară specializată, cu rol de promovare a exportului, în concordanță cu standardele Acordului OCDE privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială. 

Banca are o experiență vastă în stabilirea pozițiilor tehnice comune la nivelul UE în ceea ce privește instrumentele financiare prin care guvernele pot contribui la dezvoltarea comerțului mondial, ceea ce permite o integrare rapidă a practicilor OCDE pentru dinamizarea susținerii exportului și armonizarea politicilor companiilor locale cu cerințele organizației.

”EximBank contribuie activ la realizarea unuia dintre cele mai importante obiective de țară ale României – aderarea la OCDE, prin canalizarea expertizei pe care o are în privința integrării activității sale financiare la nivel internațional, astfel încât mediul de afaceri local să fie cât mai pregătit pentru a acționa conform  standardelor care guvernează economiile dezvoltate ale lumii. Prezența României printre statele membre OCDE confirmă nivelul de creștere a economiei și permite valorificarea unor viitoare oportunități semnificative de investiții, iar portofoliul de instrumente financiare al Grupului EximBank ne poziționează ca un partener valoros în cadrul acestui proces, atât din perspectivă guvernamentală, cât și la nivelul dinamicii de afaceri a companiilor locale”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Consiliul OCDE a adoptat la începutul acestui an decizia privind deschiderea discuțiilor de aderare cu România, care a primit astfel statutul de țară candidată la aderare. La 10 iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de parcurs pentru procesul de aderare a României la Organizație. În cadrul acestui proces, România urmează a fi evaluată de 26 comitete sectoriale, conform Principiilor-cheie pentru aderare, iar evaluările se vor desfășura în paralel conform ritmului și procedurilor stabilite de fiecare Comitet. În acest context, prioritatea autorităților pentru actuala perioadă constă în Redactarea Memorandumului Inițial, document care solicită o implicare susținută din partea tuturor instituțiilor cu responsabilități în procesul de aderare. În acest sens, Guvernul a aprobat săptămâna trecută Memorandumul pentru aprobarea cadrului activităţilor şi a structurii funcţionale de la nivelul Guvernului pentru procesul de aderare al României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

Grupul EximBank

EximBank este o instituţie specializată ce se implică activ de 30 de ani în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare sunt dedicate exclusiv segmentului corporate și pot fi accesate în condiții avantajoase de orice tip de societate comercială. În ianuarie 2020, EximBank a finalizat achiziția Băncii Românești moment ce a marcat integrarea acesteia în Grupul EximBank. Banca Românească este o bancă universală ce oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate adaptate nevoilor fiecăruia prin intermediul rețelei sale teritoriale de aproape 85 de sucursale și agenții. Alături de cele două bănci, din grupul EximBank face parte și Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (EximAsig), specializată în asigurarea riscurilor financiare, de export şi comerciale interne.