EximBank finanțează cu 5 milioane de euro Italsofa România

0
893
natuzzi

🇷🇴

București, 18 august 2021 – EximBank a acordat o finanțare în valoare de 5 milioane de euro companiei Italsofa România, unul dintre cele mai mari businessuri din industria de mobilă din România. Fondurile sunt destinate asigurării necesarului de lichidități pentru activitatea curentă a companiei și au fost acordate cu garanție de stat emisă în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicată companiilor mari, care acoperă 90% din finanțare.

„Încheierea acestui acord financiar este o continuare firească a parteneriatului pe care EximBank îl are cu Italsofa, un parteneriat solid, construit pe capacitatea noastră de a genera soluții financiare personalizate și pe potențialul de business sustenabil al companiei. Facilitatea structurată completează paleta zonelor acoperite în timp de colaborarea noastră, astfel că ne bucurăm că acum putem să asigurăm unuia dintre cei mai importanți producători din industria de mobilă fondurile necesare pentru menținerea activă a  lanțului de producție, securizându-i necesarul de lichidități pentru activitatea curentă”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Contextul economic incert generat de pandemie – care a afectat atât canalele de distribuție (prin restricțiile de circulație),  cât și lanțul de aprovizionare – a reprezentat principala provocare a producătorului de mobilă pentru depășirea căreia a implementat mai multe măsuri de reducere a costurilor și de îmbunătățire a strategiilor de achiziție și de vânzări. 

Ca urmare a acestor măsuri, Italsofa România a recuperat scăderile de vânzări înregistrate în perioada pandemiei și estimează pentru acest an o creștere a afacerilor în ciuda presiunilor puse pe industria de profil de scumpirea materiilor prime. 

„După 20 de ani în România, Italsofa România continuă să reprezinte un activ strategic în care Natuzzi continuă să investească. Fluxul de comenzi al grupului în Europa se menține solid, iar facilitățile industriale din România sunt mai importante decât până acum pentru susținerea creșterii în regiunea EMEAI. Natuzzi este foarte satisfăcut de noua facilitate de finanțare oferită de EximBank care vine în sprijinul investițiilor și cash flow-ului pozitiv pe care Grupul le obține în această perioadă dificilă”, a spus Francesco Stasolla, directorul general al Italsofa România.

Despre Italsofa România

ITALSOFA ROMÂNIA, înființată în anul 2001 în urma unei investiții de peste 38 de milioane de dolari a grupului Natuzzi, deține o unitate de producție de peste 76.000 mp la Baia Mare unde lucrează peste 1.000 de angajați. Fabrica produce atât canapele, cât şi tâmplăria destinată prelucrării lemnului în semifabricate, peste 90% din producție fiind destinată exportului. Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri totală de 241 de milioane de lei și un profit de 7,8 milioane de lei. Natuzzi SpA (Natuzzi și, împreună cu subsidiarele, Grupul Natuzzi), fondată în 1959 de Pasquale Natuzzi, este una din cele mai renumite mărci în producția și distribuția de produse de design și mobilă de lux. Natuzzi își distribuie produsele printr-o rețea globală de magazine mono brand și prin galeriile proprii.  Majoritatea produselor Natuzzi îmbină designul italian rafinat cu detalii unice, specifice manufacturii locale. Natuzzi este listată la Bursa din New York din 13 mai 1993. Dedicată responsabilității sociale și sustenabilității mediului, Natuzzi SpA este certificată ISO 9001 și 14001 (calitate și mediu), ISO 45001 (siguranță la locul de muncă) și FSC (protecția pădurilor). În prezent, Grupul deține facilități de producție în România, China, Brazilia și Italia, are mai mult de 4.600 de angajați și o rețea de distribuție care acoperă mai mult de 100 de țări.

Despre EximBank

EximBank este o instituţie specializată ce se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare sunt dedicate exclusiv segmentului corporate și pot fi accesate în condiții avantajoase de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale, ori se adresează pieţei interne. Companiile au la dispoziție și un portofoliu competitiv de produse de trezorerie, cash management, trade finance și factoring, ce întregesc oferta de finanțare și garantare. Totodată, pentru că acţionează ca agent al statului pe piaţa de garanţii şi asigurări, EximBank este unul dintre instrumentele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, susțin dezvoltarea durabilă a economiei. Pentru detalii: www.eximbank.ro

EximBank grants a 5 Million Euro financing facility to Italsofa Romania

🇬🇧

Bucharest, 18 August 2021 – EximBank has granted a 5 Million Eur financing facility to Italsofa Romania, one of the largest companies in furniture industry in Romania. The funds will cover the necessary liquidity for current business and have been guaranteed by a state aid guarantee issued under the Governmental Program for supporting large companies impacted by COVID-19 pandemic. The guarantee covers 90% of the loan.

„Concluding this financial agreement is a natural follow up of the partnership between EximBank and Italsofa a solid relationship based on our capacity of identifying tailored financial solutions combined with the company’s sustainable business potential. The integrated facility completes the areas that we have covered in the past and we are glad that we can supply to one of the most important players in furniture industry the necessary funding for maintaining the active production chain by securing the liquidity needed for current business.”, said Traian Halalai, Executive President of EximBank.

The highly unpredictable economic pandemic context – that impacted both the distribution and supply chains- represented the main challenge for the furniture manufacturer that implemented several measures to overcome the situation such as costs reduction and strategic improvement of the sales and acquisition processes.  

As a result of these strategic efforts, Italsofa Romania recovered the sales decrease registered during the pandemic and estimates for this year an increase of the turnover despite the pressure on the respective industry determined by the increased prices of the materials. 

„After twenty years in Romania, Italsofa Romania continues to be a strategic asset on which Natuzzi continues to invest. The Group order flow in Europe continues to be very solid and the industrial capabilities built up in Romania are even more important than in the past to serve the growth in EMEAI area. Natuzzi is very pleased by the new financing facility granted by EximBank that sustains such investment and the positive cash flow that the Company is achieving in this challenging period.”, said Francesco Stasolla, Managing Director Italsofa Romania

About Italsofa Romania

ITALSOFA ROMANIA, established in 2001 with an overall investment of more than € 38 million by the Natuzzi Group, owns a 76.000 sqm manufacturing facility in Baia Mare, and employs more than 1.000 persons. The factory produces sofas and semi-finished wood products and exports more than 90% of its production. In 2020 ITALSOFA ROMANIA registered a total turnover of 241 Million Lei and profits amounting to 7.8 Million Lei.  Natuzzi S.p.A. (“Natuzzi” and together with its subsidiaries, the “Natuzzi Group”), founded in 1959 by Pasquale Natuzzi, is one of the most renowned brands in the production and distribution of design and luxury furniture.  With a global retail network of 550 mono-brand stores, in addition to galleries, Natuzzi distributes its collections worldwide.  Natuzzi products embed the finest spirit of Italian design and the unique craftmanship details of the “Made in Italy”, where a predominant part of its production takes place. Natuzzi has been listed on the New York Stock Exchange since May 13, 1993. Always committed to social responsibility and environmental sustainability, Natuzzi S.p.A. is ISO 9001 and 14001 certified (Quality and Environment), ISO 45001 certified (Safety on the Workplace) and FSC® certified (Forest Stewardship Council). Currently the Group owns manufacturing units in Romania, China, Brazil, and Italy, employs more than 4.600 persons and has a retail network covering more than 100 countries.

About EximBankEximBank is a specialized institution that is actively involved in supporting and promoting the Romanian business environment. Its financial instruments are dedicated exclusively to the corporate segment and can be accessed in advantageous conditions by any type of company, whether it is an SME or a large company, conducts international transactions, or addresses the domestic market. The companies also have at their disposal a competitive portfolio of treasury, cash management, trade finance and factoring products, which complete the financing and guarantee offer. At the same time, because it acts as an agent representing the state on the guarantees and insurance market, EximBank is one of the instruments through which public funds, made available by the Romanian state, support the sustainable development of the economy. For details: www.eximbank.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here